Home Noticies Noticies Convit a participar i signar la Declaració de l'Agulla 2016

Convit a participar i signar la Declaració de l'Agulla 2016

Convidem a totes les entitats cíviques de la comarca de Bages a  participar i  signar la Declaració de l’Agulla 2016 per reafirmar la Declaració de 2003

La declaració de l’Agulla de 2003 va ser un manifest promogut  entre d’altres, per la delegació del Bages Berguedà del Col·legi d’Arquitectes  i va ser signada per 15 entitats . En el document  s´hi  exposaven una sèrie de punts,  que  avui , 13 anys després, es mantenen  del tot vigents i necessaris: 

En síntesi, la declaració del 2003 abordava els següents punts:

 

  1. Els espais a l’entorn de l’Agulla presenten uns valors i unes potencialitats úniques per esdevenir un parc central per al desenvolupament dels usos de lleure, d’esports a l’aire lliure, d’educació ambiental i patrimonial al servei dels municipis del pla de Bages. 
  2. Aquesta àrea de parc hauria d’abastar un àmbit que, com a mínim, anés des del final del regadiu del Poal fins a la carretera de Vic en el seu tram entre els nusos del Guix -a Manresa- i el de la Rosaleda -a St. Fruitós-. Aquest àmbit proposat hauria de permetre mantenir un corredor sense edificar que anés des del Cardener fins al Llobregat.
  3. Aquests espais a l’entorn del parc de l’Agulla formen una peça estratègica que permet relacionar els diferents espais agrícoles, forestals i fluvials del pla de Bages
  4. La proposta d’impulsar l’àrea de l’Agulla com a parc central dels nostres municipis és una oportunitat única de disposar d’un ampli espai  verd de qualitat en una posició estratègica. Aquesta oportunitat és imprescindible i no   es pot malbaratar com han fet altres entorns urbans del país. Evitar l’ocupació urbana d’aquesta àrea significa poder disposar d’un element identificador de la qualitat del paisatge que tots voldríem com a carta de presentació del pla de Bages.....
  5. Per afrontar la proposta plantejada es va considerar  necessari impulsar unes series d’accions que després l’Ignasi desenvoluparà. Unes s’han portat a terme i d’altres , 15 anys després, estan pendents.

 

Quatre anys després de la Declaració, l’any 2007, es va crear  el Consorci de l’Agulla format pels Ajuntaments de Sant Fruitós i de Manresa. Des de llavors el Consorci ha tingut la potestat dels espais lliures de l’àmbit de l’Agulla, (unes 150   Ha) 

L’any 2011, es presentava el projecte d’adequació i usos del parc signat per l’arquitecte Carrecedo, projecte que va quedar en un calaix fins fa uns dos anys  i en base al qual, els tècnics dels governs locals hi ha estat  treballant des de fa temps.

Arran del projecte admès a tràmit recentment en forma d’avanç de pla pel govern actual de Sant Fruitós  i que suposaria  la implantació d’un portal de carretera amb gasolinera, hotel i dos restaurants en el punt més alt de l’Agulla , projecte que  va en sentit totalment  contrari a l’objectiu de la declaració de 2003 i del projecte d’ampliació del parc de 2011,  , la  FAVM i Meandre, associació per a la defensa del patrimoni natural hem  cregut necessari promoure  la campanya “Reafirmem la Declaració de l’Agulla”, 

Per això hem redactat un esborrany del que vol ser la nova declaració de l’Agulla 2016, un document a consensuar amb les entitats representants del teixit social i cultural del Bages. Es proposa que el document definitiu  , sigui de nou signat per les entitats que ja van signar la Declaració de 2003 i per les entitats que s´hi afegeixin.

Voldríem que la Declaració de l’Agulla de 2016 suposés una empenta definitiva a l’execució  del projecte d’ampliació  i  per blindar definitivament tot l’àmbit, d’implantacions contraries als objectius i valors del gran parc del  Pla de Bages.

Us inserim, per això la Declaració de l’Agulla de 2003, un esborrany de redactat de la nova Declaració 2016 i un mapa de l’entorn de l’Agulla.  

Amb aquesta campanya i  des de la ciutadania volem donar   tot el suport que calgui al Consorci de l’Agulla i demanar  als seus responsables polítics que el que  ens cal és sumar esforços i tenir una visió positiva del caràcter supramunicipal que te tot l’àmbit de l’Agulla, o Parc Central: El parc de parcs de tota la comarca.

Us agrairem que feu esmenes i propostes a la nova Declaració i que una vegada signada ens l’envieu via mail on es digueu on recollir-la.

Hauríem de tenir els documents signats el 31 de maig 2016

Moltes gràcies.

Ignasi Cebrian