Enllaços

Anella verda de Manresa: http://www.anellaverdamanresa.cat/

Memòria història de Manresa: www.memoria.cat

Centre excursionista de la comarca del Bages: www.cecb.cat

Montserrat: blog.centreexcursionistamontserrat.cat.centreexcursionistamontserrat.cat

Banc de dades de la Biodiversitat: biodiver.bio.ub.es/biocat

Centre excursionista Comarca del Bages: www.cecb.cat

Paisatges de la Pedra Seca: catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/directori.php

Defensa Patrimoni Natural de Catalunya: depana.org

Grup de Defensa del Ter: www.gdter.org

Plataforma de Defensa de l’Ebre: www.ebre.net/bloc

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: http://www.creaf.cat/ca

Institució Catalana d’Història Natural: http://ichn.iec.cat/