Objectius

1. Promoció de l´ús social i preservació i manteniment com a sòl no urbanitzable dels espais lliures del rodal de Manresa i Pla de Bages.

    • Entenem per anella verda el  conjunt de parcs periurbans de valor ecològic, agrícola i paisatgístic enllaçats estratègicament mitjançant corredors eco-recreatius.
    • El projecte  L’Anella Verda de Manresa  contempla la preservació, restauració i recuperació ambiental de la rodalia  de la ciutat per mantenir o recuperar el valor agrícola, ecològic, paisatgístic  i social dels següents entorns emblemàtics: Plans de Joncadella, l’horta del Poal, el parc de la Sèquia i l’Agulla, l’horta de Viladordis,  Conca del Llobregat, Torre de Santa Caterina- Parc del Cardener, la Serra de Montlleó, el Suanya, la Riera de Rajadell, Plans de la Torre Lluvià i Collbaix
    • Millora dels dèficits en aquests àmbits del POUM 2016
    • Seguiment i al·legacions si s’escau de les amenaces mediambientals en aquest territori.

_____________________________
2. Creació, adequació i manteniment de  corredors verds segurs i agradables des de la trama urbana de la ciutat fins als diferents llocs emblemàtics de l’Anella i municipis veïns del Pla de Bages.

3. Promoció de la producció agrícola de les hortes del Poal i Viladordis, i dels valors vitivinícoles i de l’oli del Bages.

4. Creació del Centre d’Interpretació, educació i promoció del valors agrícoles i mediambientals del Pla de Bages al nou equipament de la Torre Lluvià.

    • A curt termini, adequació del pati de la Torre Lluvià com a punt de trobada i activitats de caire mediambiental, social, esportiu, cultural i de salut.

_____________________________

5. Recuperació del riu Cardener per a la ciutat. Reclamem el projecte de Parc Fluvial del Cardener des de Sant Joan fins l’aiguabarreig amb el Llobregat. Prioritzar el projecte Vies Blaves en aquest tram de riu, ha de servir per què la recuperació del riu per a la ciutat sigui una realitat a la Manresa de 2022.