Notes de premsa/Comunicats

Notes de premsa/Comunicats 2018

Notes de Premsa/Comunicats 2019

Notes de Premsa/Comunicats 2020

22-03-21 Entre tots ens n’hem sortit! Comunicat de Meandre

08-02-21 Perilla el paisatge de l’Anella Verda? Perilla el mosaic agroforestal del Pla de Bages? Comunicat de Meandre

6-02-21 (Regio7) Meandre diu que a Rajadell van talar arbres de gran port sense permís de l’ACA

01-02-21 Conclusions sobre la tala de bosc de ribera de la riera de Rajadell Comunicat de Meandre

14-01-21 La tala a la finca de la Noguera no va tindre tampoc en compte el pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) vigent Comunicat de Meandre

14-01-21 (Regio7) Meandre retreu a l’ACA que autoritzés la tala d’arbres a Rajadell

11-01-21 Meandre considera incomprensible que l’Agència Catalana de l’Aigua, consideri la tala de bosc de ribera de la Riera de Rajadell correcta Comunicat de Meandre

9-01-21 (Regio7) Meandre diu que la tala d’arbrat a Rajadell va ignorar la normativa vigent

7-01-21 Meandre considera que la tala feta al bosc de ribera a la Riera de Rajadell no ha tingut en compte la normativa del POUM ni del PDU del Pla de Bages Comunicat de Meandre