Reivindiquem la riba del Cardener

Reivindiquem la riba del Cardener com a parc fluvial lineal des de Sant Joan fins a Can Poc OliRecuperar la riba del riu Cardener per a l’oci i l’esport de la ciutadania hauria de ser una prioritat de qualsevol ciutat.(Cliqueu a la imatge per poder visualitzar les peticions de màxims i les peticions concretes a executar i que queden explicades a continuació.)

En el ben entès que no cal insistir en la importància dels valors naturals i paisatgístics que comporta que el riu Cardener voregi Manresa i Sant Joan, en la seva important funció de la seva riba com a connector verd, i l’incentiu que suposa l’existència d’un camí –passeig continu per a la promoció dels hàbits saludables de la població, volem incentivar als partits polítics que a hores d’ara estan redactant els programes electorals per a les eleccions municipals de maig 2019, a que en lo referent a urbanisme i medi ambient es prioritzi un projecte de parc fluvial global des de Sant Joan fins l’aiguabarreig Cardener – Llobregat.

Cal per això un projecte global de parc fluvial i un camí o passeig del Riu des de Sant Joan fins l’aiguabarreig Llobregat Cardener. Cal un projecte global per fases. No es pot deixar tot en mans d’actuacions puntuals de voluntariat que després no són mantingudes i desanimen a la participació.

Plantegem primer 4 peticions de màxims per seguidament proposar 10 peticions en punts concrets que es poden executar en la propera legislatura.

Peticions de màxims

1. Demanem que es prioritzi el desdoblament del col·lector de salmorres. Avui el bosc de ribera de la riba del riu està en constant perill de desaparèixer pels freqüents vessaments del vell col·lector.

2. Demanem retornar als vianants el tram de Passeig del Riu entre la Reforma i el pont de Sant Francesc tal com preveu el POUM, fen passar el transit rodat per una cota més alta.

3. Demanem un pla d’usos de la fàbrica dels Panyos.

4. Demanem la execució de la via de l’Esport paral·lela al costat de la via del ferrocarril a nivell de la zona esportiva del Congost. Es millorarà així l’accés i sortida del polígon del Pont Nou i farà possible que la carretera de Sant Joan que separa el parc fluvial de la zona esportiva es transformi un passeig per a vianants. La zona esportiva, el parc fluvial i els jardins dels cementiri serien un tot.

Peticions concretes a executar a curt termini en la propera legislatura

Entrem ara en detall en els punts en els quals ja es faria possible una millora a curt termini si hi hagués la suficient voluntat política.

Ens situem a Sant Joan i caminem en direcció a Manresa i finalment a l’aiguabarreig.

1. Cal i es pot crear una continuïtat del camí del riu des de Sant Joan fins al Pont Nou.

Avui el camí de la riba, abans de l’enclusa de la Pirelli, queda tallat per uns horts per la qual cosa cal que el vianant hagi de passar pel perillós voral de la C-55. Sabem que properament l’ACA farà una desbrossa de canya a la riba d’aquest tram. Considerem que és una gran oportunitat per aprofitar aquesta actuació per obrir camí per a vianants i crear un continu entre Sant Joan i el Pont Nou.

2. Cal i es pot eixamplar i arbrar la vorera de la Carretera de Cardona, cantó riu, per poder arribar amb seguretat des de la trama urbana al Pont Nou i a l’entrada al Parc Fluvial a nivell de la Font de Neptú.

3. Cal i es pot habilitar una passera per a vianants a l’àmbit dels Panyos per travessar el riu cap a la zona esportiva del Congost. Aquesta passera serà porta pels molts caminants que a diari accedeixen des de ciutat a la zona esportiva, als jardins del Cementiri i als itineraris de Collbaix – Torre Lluvià.

4. Cal i es pot enderrocar l’antiga discoteca La Carpa i ordenar el Parc Josep Vilà. Aquesta obra és bàsica per a la continuïtat necessària del Passeig del Riu en el seu tram urbà. Per altra banda, una vegada dignificat, el Parc Josep Vilà pot fer funcions de campus pel complexa educatiu Joviat.

5. Cal i es pot, acabar la passera- voladís per a vianants des del Pont Vell fins l’estació del ferrocarril. Actualment aquest interesant voladís sobre el riu que s’inicia al Pont Vell, queda avortat a l’inhòspit pàrquing de la Renfe. Amb la seva extensió fins l’estació de la Renfe es crearà un circuit circular per gaudir de les vistes i elements patrimonials de la façana sud de la ciutat.

6. Cal i es pot obrir camí a la zona enjardinada per sota la tercera arcada del Pont Vell per evitar el perill de passar per l’estreta vorera actual de la rotonda de Sant Marc.

7. Cal i es pot fer l’arranjament de l’esllavissada que talla en sec, el camí de Sant Jaume, del camí ignasià i de l’abat Oliva just a l’entrada a la ciutat sota La Cova. Aquesta petició té el 2021, tot el sentit pel fet que la passera de Can Poc Oli, ja és una realitat. a la qual s’hi arriba pel Passeig i camí del riu passat el Pont vell. Incomprensiblement des de fa més de 12 anys, el passeig del Riu queda ensorrat i tallat a la vertical de la façana de la Cova. És un punt molt perillós pels caminants del camí de Sant Jaume i Sant Ignasi just a l’entrada de Manresa.

8. Cal aprofitar el projecte Vies Blaves per la millora i senyalització del camí del riu de Manresa fins l’aiguabarreig dels rius Cardener i Llobregat.

Finalment, demanem que es desestimi i es retiri del POUM la construcció d’un pont al costat del Pont NOU que aniria a petar a la façana del cementiri que degradaria la visual del Pont Nou i el tram de parc fluvial més integrat i utilitzat per la ciutadania.

Meandre Gener 2021

Més informació a l’enllaç: El Riu