Objectius

 1. Preservació i manteniment com a sòl no urbanitzable dels espais lliures del rodal de Manresa mitjançant la inclusió i protecció definitiva  de l’anella verda  en el nou pla d’ordenació urbana de Manresa (2013-2014).
  • Entenem per anella verda el  conjunt de parcs periurbans de valor ecològic i paisatgístic enllaçats estratègicament mitjançant corredors eco-recreatius.
  • El projecte  L’Anella Verda de Manresa  contempla la preservació, restauració i recuperació ambiental de la rodalia  de la ciutat per mantenir o recuperar el valor agrícola, ecològic, paisatgístic  i social dels següents entorns emblemàtics: Plans de Joncadella, l’horta del Poal, el parc de la Sèquia i l’Agulla, l’horta de Viladordis,  Conca del Llobregat, Torre de Santa Caterina- Parc del Cardener, la Serra de Montlleó, el Suanya, la Riera de Rajadell i Collbaix
 2. Creació i adequació de  corredors verds segurs i agradables des de la trama urbana de la ciutat fins als diferents llocs emblemàtics de l’Anella.
 3. Connexió dels itineraris de Manresa amb els dels pobles veïns.
 4. Promoció de la producció agrícola de les hortes del Poal i Viladordis, i conseqüentment del consum de proximitat.

 5. Creació del Centre d’Interpretació del valors agrícoles i mediambientals del Pla de Bages a la recent adquirida Torre Lluvià.


 6. Seguiment del projecte de restauració i reforestació dels espais afectats per la construcció de l’eix diagonal i desdoblament del transversal  per a que segueixi fidelment les recomanacions dels estudis  d’impacte ambiental de l’avantprojecte.
 7. Com a padrina dels itineraris de la Riera de Rajadell Meandre te l'objectiu de conservar i millorar el mosaic de boscos i  camps de conreu així com les fonts, riera, rierols i construccions de pedra seca i altres elements arquitectònics que són patrimoni natural i cultural d'aquest l’entorn.
 8. Promoció de la "Recepte d'Itineraris" als Centres d'atenció primària (CAPs ) assessorant  tipus de recorreguts fets a mida i  propers  a cada CAP per a  la prevenció i tractament de malalties cardiovasculars. Salut sostenible !