Valors que perillen i estat actual del 40% de sol industrial buit

on