Activitat 17 de juny

La tortuga de rierol no ha sigut mai una tortuga gaire abundant a Catalunya. En canvi des de l’última dècada s’ha comprovat una expansió de l’espècie en bona part del territori on abans era absent o amb poblacions amb pocs individus. Aquesta tendència l’observem també a la comarca del Bages on el recent augment dels albiraments de tortugues als rius i rieres va propiciar la posada en marxa del Projecte Mauremys-Bages desenvolupat i dut a terme per la Societat Herpetològica Valenciana (SoHeVa) i coordinat per en Jonathan González i en Jordi Ribó.

El Projecte Mauremys Bages va engegar l’any 2015, i des d’aleshores es fa un cens anual de la població de tortuga de rierol a diferents rius, rieres i zones humides de la comarca del Bages.

S’han identificat els factors d’amenaça de l’espècie, la modificació de l’hàbitat i la introducció d’espècies exòtiques com és el cas de la tortuga de Florida. També es treballa en l’àmbit de la conscienciació i difusió ciutadana, realitzant tallers i conferències per donar a conèixer la biologia i problemàtica de la tortuga de rierol al Bages.

Podeu consultar els informes anuals del Projecte Mauremys-Bages a la pàgina web de SoHeVa:

www.soheva.org