Home Conèix l'Anella Verda

Conèix l'Anella Verda de Manresa

 

 1. “El concepte Anella Verda”

 2. “El mapa de l’Anella Verda”

 3. “El video de l’Anella” 4. “La web de l’Anella”

 5. “Itineraris”

 6. “El regadiu de l’Anella”

 7. “Apadrinaments i custodia”

 

Què és un apadrinament?

Un apadrinament és una relació voluntària entre una entitat, associació, fundació, ens local i un espai natural o un itinerari.
Cadascun  apadrinament pot tenir unes característiques diferents en funció del que l’entitat vol assumir.
Els apadrinaments es poden traduir en diferents nivells de compromís per part de les entitats envers els espais o itineraris, que poden anar des d’un grau de compromís baix, fent petites accions com ara vigilància esporàdica de l’espai, fins a un grau de compromís alt,  fent de portaveus de l’espai a molts nivells.
Els apadrinaments es poden concretar de moltes maneres:

 • Donant a conèixer l’espai: organització o col·laboració en sortides guiades, caminades, activitats de descoberta, activitats esportives...
 • Vetllant pel bon estat de l’espai: comunicació d’incidències o actes vandàlics com ara abocaments, comunicació de possibles deficiències en la neteja o el manteniment, proposta de millores, realització d’accions de sensibilització per a la ciutadania, ...
 • Realitzant activitats de millora de l’entorn: organització de neteges col·lectives, plantacions, jornades de treball, ...
 • Col·laborant amb el manteniment de la senyalització: tasques de repassada i manteniment de la senyalització pintada en el cas d’itineraris, reparació o arranjament de senyalitzacions verticals,...
 • Denunciant possibles actuacions que puguin malmetre l’entorn (projectes, construccions, tales, ... )


Actualment ja hi ha entitats manresanes  que apadrinen:

 • El Centre Excursionista Montserrat apadrina el PR c130
 • El Centre Excursionista Comarca de Bages  l’Itinerari de Collbaix
 • La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i l’entorn de la torre Santa Caterina
 • L’AEiG Cardenal Lluch, l’itinerari del Cardener al Llobregat
 • L’AEiG Antoni Gaudí,  el tram baix de l’itinerari de la riera de Rajadell
 • Meandre, el tram alt de l’Itinerari de la riera de Rajadell que inclou el de Natura i Modernisme
 • En una recent reunió (Maig de 2012) de la Comissió de l’anella verda amb representants de diferents associacions d’entitats de lleure, Esplais, Mijacs, i Escoltes es va proposar i decidir que a curt termini aquestes entitats tan bàsiques per a l’educació mediambiental dels petits, apadrinarien espais i recorreguts de l’anella encara orfes.

Com es pot ser padrí d’algun espai o itinerari  de l’Anella Verda?

Si voleu apadrinar algun espai o itinerari, en primer lloc caldria decidir quin d’ells pot tenir més relació amb la vostra entitat, bé sigui per proximitat, bé per relació històrica o bé per altres motius.
Un cop decidit això, caldria que l’entitat es plantegés quin tipus d’apadrinament vol fer i quin compromís vol adquirir. Això pot anar variant al llarg del temps, de menys a més compromís, de manera que es comenci per coses senzilles i després, si es volen assumir més coses, es poden anar fent en la mesura que sigui possible.
De cara a fer saber i donar a conèixer aquest apadrinament, seria interessant poder fer una signatura pública,  de caire simbòlic, entre l’entitat, la Comissió de l’Anella Verda i l’Ajuntament de Manresa.
A partir d’aquí, l’entitat pot anar realitzant les tasques que hagi volgut assumir dins el marc de l’apadrinament o col·laborar amb els actes que s’organitzin des de la Comissió de l’Anella Verda o des d’altres entitats.
La gent de Meandre creu que el moment de crisi de valors i de “reset social” en que vivim es fa molt necessari i il·lusionador aquest tipus de participació per fer la ciutat i el seu rodal més nostre i identitari i que sense cap mena de dubte l’apadrinament d’aquest espais  consolidarà  la seva conservació.
Si vols més informació contacte amb nosaltres.