Home Noticies Noticies Ajudan's i signa a favor de la retirada del projecte portal de l'agulla

Ajudan's i signa a favor de la retirada del projecte portal de l'agulla

AJUDAN'S I SIGNA A FAVOR DE LA  RETIRADA DEL PROJECTE PORTAL DE L'AGULLA QUE PRETEN IMPLANTAR UNA GASOLINERA, UN PARKING DE CAMIONS, UN HOTEL DE CARRETERA I UN RESTAURANT A L'ENTRADA DEL PARC DE L'AGULLA.

 

Els arguments pels quals Meandre s’oposa a aquesta incompressible proposta són:

 

  1. Es vol construir en sol no urbanitzable, d’especial protecció. El Pla Territorial de les Comarques Centrals i el Pla director del Pla de Bages protegeixen específicament aquests terrenys pel fet que es troben al bell mig de la connexió de les dues hortes, punt clau de connectivitat de l’Anella Verda
  2. El projecte va en contra de l’interès general. El pla que  l'Ajuntament de Sant Fruitòs ha aprovat inicialment justifica la implantació d’aquestes edificacions en tant que estaràn al servei dels usos de lleure del parc i dels seus valors ambientals. La realitat del pla, però,  té com a única finalitat treure un profit lucratiu i privat del trànsit de camions existent a l’eix transversal.
  3. Els usuaris del parc i la seva futura ampliació no necessitem una gasolinera, ni un hotel de carretera, ni un Mc Donalds en aquest indret, pel fet que no afegeixen cap valor, tot al contrari, als valors naturals i ambientals del parc i el seu entorn natural, i que tenen un impacte del tot negatiu en un dels paisatges més emblamàtics de  l’anella verda i el Pla de Bages.
  4. La proposta és contrària al projecte d’ordenació de l’ampliació del parc de l’Agulla, redactat pel Consorci Urbanístic de l’Agulla. Aquest projecte preveia que els terrenys on es troba l’àmbit i el seu entorn es destinés a horta, i preveia la implantació d’usos lúdics i si s’esqueia, un hotel (que en cap cas seria un hotel impersonal de carretera com el que es proposa), en la banda sud del Llac, integrat en una àrea de lleure que es situava en proximitat a Manresa, al Parc Tecnològic i a la previsió d’un baixador de ferrocarrils.
  5. Els terrenys es troben en l’àmbit de gestió del Consorci de l'Agullai, del qual Sant Fruitòs n’és part, i correspon a aquest organisme la iniciativa de promoció de qualsevol pla. Cal recordar que aquest consorci es va formar per consensuar estratègies supramunicipals davant de la importancia d’aquest entorn pels ciutadans del Pla de Bages. I cal recordar que és a través d’aquest orgàn que es vehiculen els interessos i demandes del territori.
  6. Ja als anys 90,  la Direcció general d’Urbanisme va aturar l’inici de la construcció d’un hotel sense llicència, coincidint amb un moviment ciutadà per a la protecció definitiva del parc.  Aquest indret és des de llavors  un punt simbòlic pel que fa a la movilització per a la protecció del paisatge de l’Anella Verda i del Pla de Bages.

 

Signa aquí ! Moltes gràcies.