Valors que perillen i estat actual del 40% de sol industrial buit

Mon Mas al Gorg de les Escaletes 20 maig 2018